ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΣ: +30 22710 92514
 

Όροι Χρήσης & Κανονισμοί

Όροι & Κανονισμοί
Οι παρόντες Όροι Συναλλαγών διέπουν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς») ή συνεργαζόμενα με την Εταιρεία μας καταστήματα. Ο παρών Ιστότοπος www.modaperbambini.gr ανήκει στην Εταιρεία μας, η οποία είναι διαχειρίστρια του Ιστοτόπου αυτού.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα modaperbambini.gr φιλοξενεί (hosting), προβάλλει και προωθεί τα προϊόντα προμηθευτών, με τους οποίους η Εταιρεία μας συνεργάζεται με σχέση μη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και τα οποία είτε οι προμηθευτές θα τα πωλούν απευθείας προς τους χρήστες της Εταιρείας μας, είτε η ίδια η Εταιρεία μας θα τα μεταπωλεί προς τους χρήστες.  Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και κατά περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζονται επιπρόσθετοι όροι.
 
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους Παρόντες Όρους πριν προβείτε σε μια παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας ως δώρου ή στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο πλαίσιο του παρόντος Ιστοτόπου. Διά της χρήσεως και πρόσβασης του δικτυακού αυτού τόπου από εσάς, υπό την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ, είτε λήπτη του δώρου είτε δωρητή (εφεξής «ΧΡΗΣΤΕΣ», «εσείς», «εσάς»), αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, όρο ή αίρεση, να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Συναλλαγών.
 
Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπό μας www.modaperbambini.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία των πληροφοριών που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων από τον Ιστότοπό μας, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή υπό την επιφύλαξη διακοπών λειτουργίας του παρόντος Ιστοτόπου για λόγους ανωτέρας βίας.
 
1. Περιγραφή Διαδικασίας
Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί ως κατάστημα πώλησης παιδικών ειδών, εκ των οποίων ο Χρήστης  επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί και ολοκληρώνει την αγορά του

2. Τιμές και διαθεσιμότητα
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ως αυτός εκάστοτε καθορίζεται.
Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.
Σας παραθέτουμε πληροφορίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας μας στον παρόντα Ιστότοπο, συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε προϊόν σχετική ενημερωτική σελίδα. Πέραν των όσων αναγράφονται στην συγκεκριμένη ενημερωτική σελίδα ή άλλως στον Ιστότοπό μας, δεν μπορούμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα.
Όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον Ιστότοπό μας, η παράδοση αυτών γίνεται ως ορίζεται στην ενημερωτική σελίδα εκάστου προϊόντος. Ουδεμία εγγύηση υφίσταται για την ώρα παράδοσης και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτήν.
Για οιαδήποτε πληροφορία όσον αφορά τη διαδικασία της παραγγελίας  σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στα τηλ. 6936511755 , 22510 63103 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 18:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή).
 
3. Πληροφορίες για τα προϊόντα
Εκτός εάν άλλως δηλώνεται ρητώς, η Εταιρεία μας δεν είναι ο κατασκευαστής των πωλούμενων στον παρόντα Ιστότοπο προϊόντων. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες των προϊόντων (ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών, τιμή, ποιότητα, ποσότητα και δαπάνες μεταφοράς αυτών, φόρος προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, διάρκεια ισχύος προσφοράς ή τιμής, τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης) είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες και χωρίς σφάλματα, εντούτοις η πραγματική συσκευασία των προϊόντων αυτών μπορεί να περιέχει περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα στον Ιστότοπό μας παρέχονται για ενημερωτικούς μόνο λόγους. Συστήνουμε να μην επαφίεσθε αποκλειστικά στις παρεχόμενες από τον Ιστότοπό μας πληροφορίες. Παρακαλώ όπως πριν τη χρήση του εκάστοτε προϊόντος, διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, προειδοποιήσεις και οδηγίες που παρέχονται με αυτό.

4. Τρόποι πληρωμής     
Η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται με ασφάλεια από επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή πληρωμών VIVA PAYMENTS, σύμφωνα με την πολιτική του οποίου υφίστανται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμών:
(α) με Ηλεκτρονική Πληρωμή με χρήση των Καρτών, ως αναλυτικά προσδιορίζονται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο VIVA, ως ο κατάλογος αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
(β) μέσω των Τραπεζών, που συμμετέχουν στην Υπηρεσία DIAS DEBIT, υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, internet banking και ΑΤΜ.
(γ) με κάρτα ή με έμβασμα στο Δίκτυο Αντιπροσώπων VIVA.
 
Σε περίπτωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα, επισημαίνεται ότι σχετική καταχώρηση αγοράς στο όνομα «www.modaperbambini.gr» εμφανίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας.
Σε περίπτωση πληρωμών με κάρτα και απόρριψης αυτής από το σύστημα του επεξεργαστή πληρωμών, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε καθυστέρηση αποστολής του προϊόντος ή μη αποστολής αυτού.
Σχετική απόδειξη συναλλαγής εκδίδεται στους Χρήστες (υπό την ιδιότητα του δωρητή) για την καταβολή του αντιστοίχου από αυτούς ποσού από την εταιρεία πληρωμών VIVA PAYMENTS.
 
5. Κίνδυνος απώλειας
Ο κίνδυνος των προϊόντων μεταβιβάζεται σε εσάς από την στιγμή που τα παραλαμβάνετε.
 
6. Αποστολή παραγγελίας
Οι αποστολές των προϊόντων πραγματοποιούνται με ευθύνη του καταστήματος, από το οποίο προέρχεται το εκάστοτε επιλεγέν προϊόν εντός της προθεσμίας, ως αυτή εκάστοτε ορίζεται στην ενημερωτική σελίδα εκάστου προϊόντος από τον συνεργαζόμενο προμηθευτή μας. Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παράδοσης έχει τεθεί, είναι μόνο ενδεικτικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται ακραίες καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ.)
Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθεί από μέρους σας οποιαδήποτε καθυστέρηση όσον αφορά την παράδοση του δώρου, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
 
7. Αποδοχή των προϊόντων
Αμέσως μόλις παραλάβετε το προϊόν/τα, έχετε την υποχρέωση να το/τα ελέγξετε. Θεωρείσθε ότι έχετε αποδεχθεί το προϊόν/τα, εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι προτίθεσθε να το/τα επιστρέψετε εντός της οριζόμενης κατωτέρω υπό 8. αναφερομένης προθεσμίας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν διενεργηθεί τέτοια ενέργεια επιστροφής από μέρους σας, δεν υποχρεούμεθα να δεχτούμε καμία επιστροφή προϊόντος/ων σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θίγονται τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά σας.
 
8. Επιστροφές
Εχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε, αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων επιστροφής (courier, μεταφορική, ή άλλο μέσο) και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος είναι: (α) να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, (β) να μην έχει αφαιρεθεί η ετικέτα της εταιρείας από την οποία προέρχεται το προϊόν, (γ) να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ετικέτες ή σημάνσεις που φέρει το προϊόν, (δ) να επιστραφεί το προϊόν στην αρίστη κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε, πλήρες και εντός της συσκευασίας του, άνευ οιουδήποτε ελαττώματος (υπό την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος). Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψιν σας ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την επιστροφή προϊόντων, τα οποία ευλόγως θεωρούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με το υποβληθέν αίτημά σας.

9. Ασφάλεια Δεδομένων και Συναλλαγών     
Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ως μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Ο Ιστότοπός μας προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο αποκρυπτογράφησης αυτών.
Ο επιλεγμένος από την Εταιρεία μας επεξεργαστής πληρωμών κατά την πραγματοποίηση των αγορών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
 
10. Υποχρεώσεις και ευθύνη σας
Κατά την πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπού μας από εσάς, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και τις ειδικότερες οδηγίες ή προειδοποιήσεις για την πρόσβαση ή χρήση του Ιστοτόπου μας. Θα ενεργείτε πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα έθιμα και τα συναλλακτικά ήθη. Δεν μπορείτε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή  ή τροποποίηση του Ιστοτόπου ή του περιεχόμενου ή των υπηρεσιών αυτού και να υποσκάπτετε την ακεραιότητα ή καλή λειτουργία του Ιστοτόπου. Εάν παραβείτε ηθελημένα ή μη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που τίθενται με τους παρόντες Όρους (περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα ευθύνεστε για κάθε ζημία και απώλεια που προκληθεί από μέρους σας στο modaperbambini.gr, τους συνεργάτες μας και προμηθευτές μας.
Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των εν λόγω συναλλαγών.
Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεσή σας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού.
Η Εταιρεία μας δεν έχει κανένα έλεγχο και επομένως καμία ευθύνη ως προς τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στον Ιστότοπο.
 
11. Ο λογαριασμός σας
Εγγυάστε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχετε όταν εγγράφεστε στον Ιστότοπό μας είναι ακριβείς, αληθινές και ισχύουν σε κάθε επίπεδο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης σας και τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας, συμφωνείτε δε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής σας. Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, ως προς την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας.
 
12. Ευθύνη
Η Εταιρεία μας και οι συνεργάτες αυτής δεν ευθύνεται για (α) ζημίες που δεν προκλήθηκαν από παράβαση μη τελεσθείσα από μέρους μας, ή (β) οιεσδήποτε επιχειρηματικές ζημίες, οι οποίες προέκυψαν από την χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων με τον παρόντα ιστοτόπων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή τη διακοπή), ή (γ) οποιαδήποτε έμμεση ή συνακόλουθη ζημία προκληθεί, που δεν είχε προβλεφθεί από αμφότερα τα μέρη, ήτοι την Εταιρεία μας και εσάς, όταν ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αυτό και τις συσχετιζόμενες με αυτόν Υπηρεσίες του.
Η νομοθεσία ορισμένων κρατών ενδέχεται να μην επιτρέπει μερικούς ή όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη ως άνω νομοθεσία εφαρμόζεται σε εσάς, μερικοί ή όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί μπορεί να μην εφαρμόζονται σε εσάς και μπορεί να έχετε επιπρόσθετα δικαιώματα.
Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία της να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της υπό τους παρόντες Όρους, στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε λόγο που εκφεύγει του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου της.
Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη αποδεκτή, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική συμπεριφορά από μέρους σας, αφορούσα ενδεικτικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία υποστεί εκ της ως άνω συμπεριφοράς σας σύμφωνα με τον νόμο.
 
13. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και να μην προκαλείτε οποιαδήποτε ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτει από αξιώσεις, ενέργειες ή απαιτήσεις τρίτων απορρέουσες εκ της χρήσεως του Ιστοτόπου μας από εσάς.
 
14. Διαμαρτυρίες -Παράπονα
Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπονο όσον αφορά τα προϊόντα ή υπηρεσίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας  (ημέρες και ώρες επικοινωνίας 10:00 – 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).
 
15. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του modaperbambini.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 ως τροποποιηθείς ισχύει), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν για την μη-αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, το οποίο σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να εγείρετε αγωγή για την επιβολή των δικαιωμάτων προστασίας του καταναλωτή σε συνδυασμό με τους κανόνες πώλησης που ισχύουν στην Ελλάδα ή στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαμένετε.
 
16. Γενικά
Αναγνωρίζετε πλήρως, συμφωνείτε και συνομολογείτε ότι οι παρόντες Όροι, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και προϋποθέσεων χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας όσον αφορά τη χρήση και την συμμετοχή στη διαδικασία αγοράς στον Ιστότοπό μας, και υπερισχύουν κάθε προγενέστερης πρότασης, συμφωνίας ή άλλης επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε τους Παρόντες Όρους οποτεδήποτε, αναρτώντας τις αλλαγές στον Ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε αλλαγή παράγει έννομα αποτελέσματα από την στιγμή της ανάρτησής της στον Ιστότοπό μας. Η συνεχής χρήση από μέρους σας του Ιστοτόπου μας αποτελεί την συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους. Μπορούμε να τερματίσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που σας παρέχονται από τους παρόντες Όρους, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τέτοιο τερματισμό, παύοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Οτιδήποτε περιέχεται στους παρόντες Όρους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνεται οιουδήποτε είδους συνεργασία ή κοινοπραξία μεταξύ μας. Τα δικαιώματα και μέσα που παρέχονται με τους παρόντες Όρους λειτουργούν σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα παρέχονται εκ του νόμου.
 
17. Παραίτηση
Αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντος Όρους και δεν προβούμε σε οιαδήποτε ενέργεια, η Εταιρεία μας εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της και παντός νόμιμου μέσου σε οιαδήποτε άλλη περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων πώλησης.
 
18. Ανήλικοι
Προκειμένου να προβείτε νόμιμα στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τον Ιστότοπό μας και να συμβληθείτε  νόμιμα με την Εταιρεία μας, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, πρέπει να είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Στην περίπτωση κατά την οποία είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του παρόντος Ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο υπό την καθοδήγηση ενός γονέα ή εν γένει κηδεμόνα.
 
19. Τροποποίηση των όρων του παρόντος – Δυνατότητα   διαχωρισμού
 
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης οιαδήποτε στιγμή. Θα υπόκεισθε στους όρους πώλησης, που είναι σε ισχύ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προβαίνετε σε παραγγελία του δώρου, εκτός εάν οιαδήποτε τροποποίηση στους όρους αυτούς απαιτείται να λάβει χώρα εκ του νόμου ή δημόσια αρχή (στην περίπτωση αυτή η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να εφαρμόζεται σε παραγγελίες που έχουν γίνει προηγουμένως από εσάς). Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εάν οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη, ανίσχυρη ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 
20. Στοιχεία επικοινωνίας
Ο Ιστότοπος αυτός ανήκει και διαχειρίζεται από την Εταιρεία μας, ήτοι:
ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΙΟΥ A.E.
Έδρα: Γ.ΣΟΥΡΗ 01 ΧΙΟΣ 82100
ΑΦΜ: 095553636, ΔΟΥ ΧΙΟΥ
Τηλ: 6936511755 , 22510 63103
E-mail: sales@modaperbambini.gr